Strona Główna / SZKOŁA WSPÓŁPRACY / Szkolenie

Szkolenie

W dniach 5-6 marca 2014 roku w Hotelu ILAN w Lublinie odbyły się szkolenia w ramach realizacji projektu „Szkoła współpracy”. Członkowie zespołu 6 RUN: nauczyciele, rodzice i uczniowie pracowali w oddzielnych grupach wraz z przedstawicielami z innych szkół oraz przedszkoli z województwa lubelskiego.

Głównym celem szkolenia było zapoznanie uczestników z ideą współpracy w szkole: warunkami efektywnej współpracy, formami i obszarami współpracy.

Podczas szkoleń poruszano następujące zagadnienia:

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI:

1.Prezentacja projektu „Szkoła współpracy”

2.Omówienie idei współpracy w szkole.

3.Oczekiwania rodziców wobec szkoły.

4.Dlaczego warto współpracować?

5.Warunki budowania kapitału społecznego w szkole.

6.Główne formy i obszary współpracy w szkole (Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców i Rada Szkoły)

7.Rola i odpowiedzialność nauczycieli i dyrektorów w budowaniu współpracy w szkole.

SZKOLENIE DLA RODZICÓW:

1. Prezentacja projektu „Szkoła współpracy”.

2. Warunki efektywnej współpracy.

3. Rodzice-portret własny.

4. Główne formy i obszary współpracy w szkole (Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców i Rada Szkoły).

SZKOLENIE DLA UCZNIÓW:

1. Prezentacja projektu „Szkoła współpracy”.

2. Kompetencje kluczowe.

3. Po co współpracować z innymi? (Prawa uczniów. Warunki skutecznej współpracy.)

4. Główne formy i obszary współpracy w szkole (Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców i Rada Szkoły).

Zadaniem domowym dla uczestników szkolenia było przeprowadzenie w szkole debat wśród rodziców, nauczycieli oraz uczniów. Uzyskane wyniki zostały zaprezentowane podczas pierwszego warsztatu.

Pytanie kluczowe debaty dla wszystkich grup było takie samo i brzmiało:

Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli angażować się w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze czuli się w naszej szkole”

Pytania dodatkowe, które pomogły znaleźć odpowiedź na pytanie kluczowe:

1) Jaka jest nasza szkoła- co w niej cenimy, co nam przeszkadza, jak się w niej czujemy?

2) Jak wygląda współpraca w szkole (relacje trzech grup: uczniów, rodziców

i nauczycieli)?

3) W jakim stopniu czujemy się współodpowiedzialni za naszą szkołę (jej wygląd zewnętrzny, wyniki nauczania, zajęcia dodatkowe, bezpieczeństwo, imprezy

i działania okazjonalne, stronę internetową, wizerunek, aktywność

w środowisku lokalnym)?

4) Jak możemy współdziałać, angażować się w życie szkoły, jakich efektów oczekujemy?

5) Co możemy i chcielibyśmy zmienić w naszej szkole- działając wspólnie?

Debata wśród nauczycieli

Debatę przeprowadzono podczas Rady Pedagogicznej w dniu 27 marca 2014. Przed radą nauczyciele zostali podzieleni na grupy. Każda grupa miała do opracowania jedno pytanie. Podczas rady liderzy grup przedstawiali swoje spostrzeżenia i wnioski. Członkowie pozostałych grup mogli wówczas dodać swoje propozycje do omawianych zagadnień. Informacja/zaproszenie do debaty zostało umieszczone w pokoju nauczycielskim na tablicy ogłoszeń oraz w księdze zarządzeń.

Debata wśród uczniów

Zależało nam, aby każdy uczeń miał możliwość wypowiedzenia się na temat funkcjonowania szkoły i współpracy między uczniami, rodzicami i nauczycielami, dlatego najpierw debatę przeprowadzono w zespołach klasowych podczas zajęć edukacyjnych w klasach I-III oraz godzin wychowawczych w klasach IV-VI. Wszystkie pomysły były spisywane. Każda klasa wyznaczyła ucznia, który reprezentował ją podczas debaty szkolnej.

Po przeprowadzeniu debat klasowych odbyły się dwie debaty szkolne- debata klas młodszych I-III i debata klas starszych IV-VI. W debatach tych brali udział przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz reprezentanci klas, którzy przedstawili pomysły i wnioski z dyskusji przeprowadzonej w swojej klasie. Debatę prowadziły dwie uczennice: Barbara Andryszczyk (klasa V „a”) oraz Julia Rożen (klasa V „b”), które uczestniczyły w szkoleniu w ramach projektu „Szkoła współpracy” i przygotowywały się do przeprowadzenia debaty w szkole. Przed przeprowadzeniem debat na korytarzach, w pokojach nauczycielskich oraz w świetlicy szkolnej zamieszczono ogłoszenia/zaproszenia informujące o celu debaty, temacie, terminie oraz czasie jej trwania.

W debatach szkolnych udział brało 25 uczniów:

- debata klas I-III- 9 uczniów (reprezentanci klas)

- debata klas IV-VI – 16 uczniów (przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz reprezentanci klas)

Reprezentantami klas I-III do debaty szkolnej byli:

I „a” – Kajetan Pszczoła

I „b” – Aleksandra Majewska

I „c” – Iga Rozpędowska

II „a” – Igor Mitura

II „b” – Adrianna Klej

II „c” – Patryk Błaszczak

III „a” – Angelika Błaszczak

III „b” – Wiktoria Gancarz

III „c” – Aleksandra Paździor

Reprezentantami klas IV-VI do debaty szkolnej byli:

IV „a” – Eliza Mituła

IV „b” – Wiktor Harasimiuk

IV „c” – Błażej Turczyn

V „a” – Agata Czop

V „b” - Klaudia Gołębiowska

VI „a” - Karol Kruczek

VI „b” – Julia Skupińska

VI „c” – Aleksandra Deryła

 

20140407_153730
DSC_0003
DSC_0007
DSC_0010
DSC_0038
IMGP3489
Zdjęcie0130
DSC_0072
DSC_0077
DSC_0091
DSC_0088
DSC_0092
DSC_0093
DSC_0103
DSC_0104
DSC_0109
DSC_0112
DSC_0117
DSC_0123