Strona Główna / SZKOŁA WSPÓŁPRACY / Realizacja Szkolnego Programu Aktywnej Współpracy Działanie 3

Realizacja Szkolnego Programu Aktywnej Współpracy Działanie 3

Konsultowanie menu stołówki szkolnej

Po wprowadzeniu zmian w zakresie organizacji przerw prowadzono rozmowy z dziećmi oraz monitorowano częstotliwość korzystania z boisk „Orlik” oraz z sali i kącików gier, co pozwoliło dokonać ewaluacji zadania. Przeprowadzona została także ankieta wśród uczniów klas IV – VI pt. „SPĘDZANIE CZASU PRZERW”. Pozytywne opinie uczniów, rodziców i nauczycieli, duże zainteresowanie ze strony dzieci, ich większa aktywność oraz zmniejszenie liczby sytuacji konfliktowych oraz wypadków podczas przerw sugerują, że działanie przyniosło oczekiwane rezultaty