Strona Główna / SZKOŁA WSPÓŁPRACY / Realizacja Szkolnego Programu Aktywnej Współpracy Działanie 2

Realizacja Szkolnego Programu Aktywnej Współpracy Działanie 2

WYDAWANIE GAZETKI SZKOLNEJ

W listopadzie 2014 roku powołane zespoły zadaniowe przygotowały ankiety dla nauczycieli, rodziców i uczniów dotyczące gazetki szkolnej pt. „Jak powinna wyglądać nasza gazetka szkolna?”. Ankietę dla nauczycieli skierowano do wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły. Ankietę dla uczniów i rodziców wypełniali reprezentanci wybranych klas. Wyboru dokonano na drodze losowania w wyniku, którego badaniu ankietowemu poddano klasy: 1 C, 2 B, 3 B, 4 A, 5 C, 6 A. Wraz z ankietami przekazano uczniom i rodzicom do zeszytu do kontaktu informację dotyczącą działania i realizacji Szkolnego Programu Aktywnej Współpracy. Uzyskane wyniki ankiet pozwolą sprecyzować dalsze kroki w ramach realizacji działania.