Strona Główna / SZKOŁA WSPÓŁPRACY / Realizacja Szkolnego Programu Aktywnej Współpracy Działanie 1

Realizacja Szkolnego Programu Aktywnej Współpracy Działanie 1

WYDŁUŻENIE PRZERW OBIADOWYCH

W styczniu 2015 roku zgodnie z sugestiami uczniów podjęto decyzję, że od lutego 2015 roku przerwy obiadowe będą wydłużone o 5 minut tj. przerwa dla klas młodszych będzie trwała w godz. 12:20 – 12:45, a przerwa dla klas starszych w godz. 13:30 - 13:50.

więcej »

SPĘDZANIE PRZERW NA DWORZE

W kwietniu 2015 roku ustalono, że przy sprzyjających warunkach atmosferycznych uczniowie klas I–VI podczas długich przerw obiadowych będą mieli możliwość wychodzenia na dwór na boisko „Orlik”.

więcej »

EWALUACJA DZIAŁANIA

 

Po wprowadzeniu zmian w zakresie organizacji przerw prowadzono rozmowy z dziećmi oraz monitorowano częstotliwość korzystania z boisk „Orlik” oraz z sali i kącików gier, co pozwoliło dokonać ewaluacji zadania. Przeprowadzona została także ankieta wśród uczniów klas IV – VI pt. „SPĘDZANIE CZASU PRZERW”. Pozytywne opinie uczniów, rodziców i nauczycieli, duże zainteresowanie ze strony dzieci, ich większa aktywność oraz zmniejszenie liczby sytuacji konfliktowych oraz wypadków podczas przerw sugerują, że działanie przyniosło oczekiwane rezultaty.

KĄCIKI GIER DLA UCZNIÓW KLAS I-III SALA GIER PLANSZOWYCH I ZRĘCZNOŚCIOWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI

W kwietniu 2015 roku wsparcie finansowe ze strony Szkolnej Rady Rodziców umożliwiło spełnienie postulatu uczniów dotyczącego stworzenia sali i kącików gier.

więcej »

PRZYGOTOWANIE I STWORZENIE MIEJSC DO WSPÓLNEGO SPĘDZANIA PRZERW PRZEZ UCZNIÓW

PRZYGOTOWANIE I STWORZENIE MIEJSC DO WSPÓLNEGO SPĘDZANIA PRZERW PRZEZ UCZNIÓW

W październiku 2014 roku szkoła rozpoczęła realizację pierwszego zadania ze Szkolnego Programu Aktywnej Współpracy. Przeprowadzone zostały debaty klasowe podczas zajęć edukacyjnych w klasach I-III oraz godzin wychowawczych w klasach IV-VI na temat „Jak chciałbyś/chciałabyś spędzać czas przerw?”. Każda klasa wytypowała swojego reprezentanta do debaty szkolnej, który przedstawił uwagi i spostrzeżenia uczniów ze swojej klasy.

więcej »