Strona Główna / SZKOŁA WSPÓŁPRACY / Pierwszy warsztat

Pierwszy warsztat

W dniu 14 kwietnia 2014 roku odbył się pierwszy warsztat w ramach projektu „Szkoła współpracy”. Głównym celem warsztatu była analiza obecnego stanu współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców w szkole, planowanie działań wspomagających współpracę, opracowanie elementów Programu Współpracy. W skład naszej grupy warsztatowej wszedł także zespół ze Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie. Podczas warsztatu przedstawiliśmy wyniki debat przeprowadzonych po szkoleniu oraz przyjrzeliśmy się współpracy w naszej szkole. Wyniki debat pomogły stworzyć nam wizję naszej wymarzonej szkoły oraz określić najważniejsze zadania jakie chcemy zrealizować w szkole. Zaplanowaliśmy także pierwsze wspólne zadanie, które będzie angażowało większość uczniów i rodziców oraz stworzy okazję do współpracy- festyn „Rodzina Felina” -31.05.2014.

MATERIAŁ WYPRACOWANY PODCZAS WARSZTATU:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MARII KONOPNICKIEJ W LUBLINIE

 

ZADANIA W 3 OBSZARACH ŻYCIA SZKOŁY

 

 

DYADAKTYKA I WYCHOWANIE

 

 

ORGANIZACJA ŻYCIA SZKOŁY

 

 

PRZESTRZEŃ SZKOŁY

 

 

-WYSOKIE WYNIKI NAUCZANIA

 

-SUKCESY W KONKURSACH OGÓLNOPOLSKICH, WOJEWÓDZKICH I MIEJSKICH

 

-WYSOKA KULTURA OSOBISTA

 

-UŚWIADOMIENIE RODZICOM I NAUCZYCIELOM JAK WAŻNA JEST WSPÓLPRACA I WZAJEMNE ZROZUMIENIE

 

 

-ORGANIZACJA SPĘDZANIA PRZERW ŚRÓDLEKCYJNYCH

 

-WIĘCEJ ZAJĘĆ SPORTOWYCH

 

-GAZETKA SZKOLNA

 

-CYKLICZNE SPOTKANIA RR I SU

 

-RADIOWĘZEŁ

 

-NOWE KOMPUTERY W SZKOLE

 

-TELEFONY KOMÓRKOWE

 

 

- ROZBUDOWA SZKOŁY

 

- MODERNIZACJI BIEŻNI

 

I SKOCZNI

 

- WYBUDOWANIE BASENU

 

- SKLEPIK SZKOLNY

 

 

 

zdjęcie z warsztatu 1
zdjęcie z warsztatu 2