Strona Główna / SZKOŁA WSPÓŁPRACY / OPIS UDZIAŁU SZKOŁY W PROJEKCIE

OPIS UDZIAŁU SZKOŁY W PROJEKCIE

W ramach projektu szkoła otrzyma wsparcie w postaci szkoleń i warsztatów podnoszących kompetencje w zakresie umiejętności podejmowania i podtrzymywania współpracy w placówce. Uczestnicy projektu będą mogli liczyć na indywidualną opiekę ekspertów, którzy pomogą w stworzeniu odpowiedniego dla danej szkoły programu współpracy z uczniami i rodzicami.

W szkoleniach i warsztatach uczestniczyć będzie powołany w każdej szkole zespół 6RUN w skład którego wejdzie: dyrektor, nauczyciel, dwóch rodziców i dwóch uczniów. Członkowie tego zespołu staną się liderami szkolnej współpracy.

Pierwszym etapem projektu będzie udział 6RUN w szkoleniach podczas których uczestnicy dowiedzą się na czym polega skuteczna współpraca, jak wzmocnić współpracę w placówce, jak się komunikować oraz w jakich sprawach warto współpracować.

Po szkoleniach uczestnicy będą badali stan współpracy w szkole wykorzystując przygotowane narzędzie badania rzeczywistości szkolnej. Analiza posłuży do stworzenia odpowiedniego dla szkoły programu współpracy.

Kolejnym etapem projektu będzie udział 6RUN w dwóch warsztatach oraz praca własna zespołów nad wzmocnieniem współpracy polegająca na wdrożeniu zaplanowanego na pierwszym warsztacie wspólnego działania rodziców, uczniów i nauczycieli na terenie szkoły.

Drugim zadaniem własnym będzie opracowanie elementów Programu Współpracy. Czas na zrealizowanie tej pracy własnej to 2 miesiące.

Udział w projekcie pozwoli na stworzenie dla szkoły Programu Współpracy, który będzie użytecznym narzędziem do dalszego rozwijania współpracy po zakończeniu realizacji projektu. Każdy Program Współpracy będzie mógł być zgłoszony do konkursu na najlepszy Program Współpracy. Ponadto szkoły, które zrealizują założenia projektu, otrzymają CERTFIKAT „Szkoła Współpracy”, wydany przez Ministra Edukacji Narodowej.