Strona Główna / SZKOŁA WSPÓŁPRACY

SZKOŁA WSPÓŁPRACY

Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty. Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu 2013 roku i potrwa do końca lutego 2015 roku. Projekt przewiduje udział co najmniej 1034 szkół i przedszkoli z całej Polski.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce. Możliwe to będzie dzięki stworzeniu nowoczesnych modeli współpracy dopasowanych do każdej placówki.

OPIS UDZIAŁU SZKOŁY W PROJEKCIE

W ramach projektu szkoła otrzyma wsparcie w postaci szkoleń i warsztatów podnoszących kompetencje w zakresie umiejętności podejmowania i podtrzymywania współpracy w placówce. Uczestnicy projektu będą mogli liczyć na indywidualną opiekę ekspertów, którzy pomogą w stworzeniu odpowiedniego dla danej szkoły programu współpracy z uczniami i rodzicami.

więcej »