Strona Główna / RADA RODZICÓW / INFORMACJE RADY RODZICÓW

INFORMACJE RADY RODZICÓW

Przedstawiciele Rady Rodziców uczestniczyli w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły", którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły. W wyniku przeprowadzonych wyborów Pani Aleksandra Jasina i Pan Wojciech Koziełło zostali wybrani na reprezentantów Rady Rodziców do udziału w projekcie „Szkoła Współpracy”.

Po co w szkole rada rodziców?

Na mocy aktualnie obowiązujących przepisów w każdej szkole winna funkcjonować Rada Rodziców. Zgodnie z tą ideą – z grona Rodziców każdej z klas naszej szkoły, został wybrany jeden przedstawiciel, który zasiada w szkolnej radzie rodziców.

więcej »

Zakres działań Rady Rodziców

Rada Rodziców za podstawowy zakres działań przyjęła inicjowanie i wspieranie różnych działań, które przyczyniają się do rozwoju naszej szkoły, współorganizowanie konkursów oraz festynu „Rodzina Felina”.

więcej »