Strona Główna / PROJEKT EFS / Realizacja projektu

Realizacja projektu

Relacja z projektu - „Z królową nauk przez całe życie” w klasach trzecich

znaczek

PROJEKT - „Z królową nauk przez całe życie”

Najważniejszym wkładem, jaki może wnieść oświata

do rozwoju dziecka, jest dopomożenie mu w znalezieniu

dziedziny, która najbardziej odpowiada jego talentowi,

w której stanie się kompletnym fachowcem,

w której praca będzie dawała mu zadowolenie.”

/ Howard Gardner /

więcej »

Realizacja zajęć plastycznych w ramach projektu ,,Z królową nauk przez całe życie”

Zajęcia plastyczne w ramach projektu ,,Z królową nauk przez całe życie” były realizowane w roku szkolnym 2013/2014. Uczestniczyli w nich uczniowie uzdolnieni plastycznie i przejawiający chęć rozwoju swoich umiejętności. W ramach zajęć zrealizowano wiele działań, m.in. uczniowie udekorowali wewnętrzne ściany szkoły malarskimi przedstawieniami czterech pór roku, wykonali ,,Kolorową ścieżkę do szatni szkolnej”, projekty ilustracji do tomiku poezji powstającego w ramach projektu, malowali na profesjonalnych podobraziach martwą naturę. Wszystkie działania były poprzedzone analizą tematu, pogadankami i szkicami. Frekwencja na zajęciach dopisywała, uczniowie chętnie angażowali się w zaproponowane działania. Efekty pracy można oglądać na ścianach szkoły, a także czasowo, na wystawie prezentowanej na patio szkoły. Zapraszamy.

więcej »

Realizacja zajęć rozwijających z poezji w ramach projektu „Z królową nauk przez całe życie”

W ramach projektu „Z królową nauk przez całe życie” prowadziłam zajęcia rozwijające z poezji (gr.I) w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Do głównych celów realizowanych podczas lekcji należały:

  • Przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze.
  • Doskonalenie umiejętności poprawnej wymowy, techniki głośnego czytania oraz recytacji z odpowiednią artykulacją, akcentem, tempem, rytmem i intonacją.
  • Uwrażliwianie na sztukę, pobudzanie dzieci do działań pisarskich i artystycznych

W zajęciach uczestniczyło systematycznie sześciu uczniów z klas IV-VI. Naszym największym sukcesem było napisanie przez uczniów kilkunastu wierszy, które wkrótce zostaną opublikowane w tomiku.

Małgorzata Grześko

więcej »

Realizacja zajęć rozwijających z j. polskiego w ramach projektu „Z królową nauk przez całe życie”

Projekt „Z królową nauk przez całe życie” umożliwił uczniom klas IV-VI realizację zajęć rozwijających z języka polskiego (gr.I). Cele nadrzędne zajęć stanowiły:

  • Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów oraz inspirowanie ich do pogłębiania wiedzy polonistycznej.
  • Ugruntowanie wiedzy zdobytej na lekcjach języka polskiego.
  • Rozszerzanie wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie edukacji polonistycznej.

Pięciu uczestników zajęć wykazało się bardzo dużą systematyką i zaangażowaniem. Dzieci często przejawiały własne inicjatywy, były kreatywne, twórcze. Odpowiedzialnie realizowały powierzone zadania.

Małgorzata Grześko

więcej »

Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody w ramach programu „Z królową nauk przez całe życie”

Zajęcia dodatkowe z przyrody: grupa II i III

– prowadzący Marlena Dyś-Grądzielewska

W ramach programu „Z królową nauk przez całe życie” były realizowane zajęcia dodatkowe z przyrody o charakterze dydaktyczno-wyrównawczym. Zadania były realizowane w dwóch grupach – dla klas IV i V. W październiku uczniowie przystępując do programu napisali diagnozę wstępną, następnie realizowali zaplanowane tematy. Zajęcia zawsze przebiegały w spokojnej i sympatycznej atmosferze. Uczniowie uzupełniali i poszerzali swoją wiedzę, wykorzystując różnorodne środki dydaktyczne, zakupione z funduszy projektu m.in. programy multimedialne, przyrządy przyrodnicze, plansze, modele, tablicę multimedialną. Zajęcia odbywały się również w terenie, gdzie uczniowie m.in. poznawali rośliny zielne, krzewy i drzewa. Zdobytą wiedzę utrwalali tworząc prace typu: plakaty, gazetki ścienne, prezentacje multimedialne. Systematycznie wiedza była sprawdzana poprzez wykonywanie różnorodnych ćwiczeń, zadań testowych w formie tradycyjnej jak i multimedialnej. Dla uatrakcyjnienia lekcji odbywały się projekcje filmów przyrodniczych lub ich fragmentów. Na zakończenie programu uczniowie napisali pracę końcową w postaci sprawdzianu ewaluacyjnego.

więcej »

Realizacja zajęć rozwijających z teatru w ramach projektu "Z królową nauk przez całe życie"

Koło teatralne pod opieką p.Teodory Borycy pracuje w II grupach wiekowych w ramach programu unijnego „ Z królową nauk przez życie”. Do I grupy należą uczniowie klas IV A i C, do drugiej - uczniowie z klasy V A. Łącznie 20 dzieci. Są to bardzo uzdolnieni mali aktorzy z dużą dozą twórczej inicjatywy. Dodatkowym atutem jest zapał do pracy, a czasem humory jak to u artystów.

„Specjalizujemy się” w repertuarze humorystycznym. Są to śmieszne inscenizacje znanych motywów baśniowych. W I okresie pracowaliśmy nad inscenizacją „Shreka” i „ Innych baśni”. W/w sztuki będą miały swoją premierę 21 marca. Od II okresu „braliśmy na warsztat” inscenizację znanych wierszy, skeczy kabaretowych oraz „lirycznie się nastrajamy” w montażu poetycko – muzycznym o poezji J.Twardowskiego.

więcej »

Realizacja zajęć rozwijających oraz dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki w klasach IV – VI w ramach projektu „Z królową nauk przez całe życie”

znaczek

Od października 2014 roku do czerwca 2014 roku w naszej szkole prowadzone były zajęcia rozwijające oraz dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki w ramach projektu unijnego „Z królową nauk przez całe życie”.

więcej »

Realizacja projekt,,Z Królową Nauk przez całe życie” - Grupa teatralna pod kierunkiem p.Bożeny Starczewskiej

Realizacja projektu ,,Z Królową Nauk przez całe życie” -Grupę teatralną pod kierunkiem p.Bożeny Starczewskiej, tworzyli uczniowie klasy 4,,b”. Naszym celem było rozwijanie zainteresowań uczniów teatrem, przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze, obcowania ze sztuką, bywania w teatrze, kształtowaniem wrażliwości estetycznej, udział w życiu kulturalnym szkoły, nabycie umiejętności tworzenia scenariuszy oraz doskonalenie umiejętności w zakresie techniki mówienia, dykcji, interpretacji fonicznej i znaczeniowej tekstu. Powyższe cele realizowaliśmy podczas systematycznych zajęć, które odbywały się dwa razy w tygodniu. Przygotowaliśmy, krótkie scenki teatralne na motywach utworów Juliana Tuwima i Jana Brzechwy, które przedstawialiśmy dla w grupach przedszkolnych. Waznym wydarzeniem w naszej pracy była wycieczka do ,,Trasy Podziemnej’’ na Starym Mieście’, gdzie mogliśmy uczyć się sztuki aktorskiej podczas spotkania z aktorem p. Markiem Kasprzakiem .

więcej »