Strona Główna / PROGRAM eTwing

PROGRAM eTwing

logo et

PROGRAM ETWINNING – EUROPEJSKA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA

eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Pracę nad projektem w naszej szkole koordynują: p. Katarzyna Wilczek i p. Mirosława Bąk. Głosem doradczym służy p. Magdalena Bielecka.