Strona Główna / O SZKOLE

O SZKOLE

Misją naszej szkoły jest tworzenie środowiska wychowawczego, w którym uczniowie będą dorastali w poczuciu bezpieczeństwa, poszanowania godności i akceptacji. Jesteśmy społecznością twórczą, zintegrowaną wobec celów, problemów i potrzeb.
szkola002

Szkoła Podstawowa nr 52 jest przyjazna dziecku:

- dba o rozwój moralny ucznia w duchu wartości chrześcijańskich,

-kształtuje postawę patriotyczną,-uczy zasad demokracji i umiejętności korzystania z wolności,

-budzi i rozwija zainteresowania ucznia,-uczy radości życia,

-dba o jego zdrowie i bezpieczeństwo,-współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MARII KONOPNICKIEJ W LUBLINIE

ul. Władysława Jagiełły 11, 20-281 Lublin

tel./faks.: (0-81) 746-81-77

e-mail: poczta@sp52.lublin.eu

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek 7:00-15:00

Wtorek 9:00-17:00

Bezpieczna szkoła

W trosce o podnoszenie poczucia bezpieczeństwa w naszej szkole wciąż kontynuujemy ścisłą współpracę z Komendą Miejską Policji w Lublinie. W ramach tej współpracy p. Jolanta Wąsowska oraz podkomisarz p. Monika Sowa przeprowadziły godziny wychowawczych na temat :,,Razem przeciwko przemocy i agresji.”

więcej »