Strona Główna / NADANIE IMIENIA / Załączniki / Załącznik nr 1 harmonogram działań

Załącznik nr 1 harmonogram działań

Harmonogram działań przygotowawczych

 

Lp. Zadania Odpowiedzialni Termin
1.

Zebranie opinii rodziców, uczniów i pracowników szkoły w sprawie wyboru kandydata na patrona :

etap I – wskazanie kandydatów na patrona szkoły;

etap II – wyłonienie trzech kandydatów, którzy podlegają procedurze wyboru w formie ankiety;

etap III – wyłonienie kandydata na patrona szkoły w formie głosowania
– wypełnienie ankiety przez nauczycieli, pracowników szkoły, rodzinę (głos ucznia z rodzicami);

etap IV – prezentacja sylwetki wyłonionego kandydata.

Dyrektor, Wicedyrektor,

Pedagog szkolny,

Wychowawcy

marzec – kwiecień 2009
2. Powołanie zespołu ds. nadania imienia szkole, ustalenie harmonogramu dalszych działań.

Dyrektor,

Rada Pedagogiczna

24 września 2009
3.

Informacja dla społeczności szkolnej i lokalnej

o rozpoczęciu działań w sprawie nadania imienia szkole – część II – zapoznanie
z procedurą nadania imienia.

Dyrektor październik 2009
4. Uzgodnienia Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego
w sprawie podjęcia wspólnego wniosku o nadanie imienia szkole.
Dyrektor, Wicedyrektor 23 listopada 2009
5.

Procedura:

- Wystąpienie do Kuratorium Oświaty z informacją o działaniach związanych z nadaniem szkole imienia;

- Wystąpienie z wnioskiem

do Rady Miasta Lublin o nadanie imienia;

- Uchwała Rady Miasta.

Dyrektor

grudzień 2009 -

marzec 2010

Harmonogram czynności związanych z pogłębieniem przez dzieci wiedzy
o patronie, poświęceniem sztandaru oraz przygotowaniem szkoły do uroczystości

Lp. Zadania Odpowiedzialni Termin
1. Gromadzenie materiałów naukowo – biograficznych dotyczących patrona. Biblioteka cały rok
2. Opracowanie „kompendium wiedzy”, dokonanie wyboru literatury dla klas 0 – III, IV – VI przez zespoły przedmiotowe, i zgromadzenie ich w bibliotece szkolnej. Przewodniczący zespołów przedmiotowych luty 2010
3. Zorganizowanie dla uczniów konkursu plastycznego, mającego na celu zaangażowanie dzieci i Rodziców w działania związane
z nadaniem szkole imienia – „Mój projekt sztandaru szkoły”.

Joanna Rutkowska- koordynator

Marta Gocłowska,

Beata Zielińska,

Maria Pasternak,

Marzena Drozd,

Rada Rodziców,

Samorząd Uczniowski

luty 2010
4. Zaprojektowanie sztandaru szkoły.

Joanna Rutkowska,

Anna Wiertel - Kitlińska,

Monika Kowalik - Kloc

do marca 2010
5.

Czynności związane z pogłębieniem przez uczniów wiedzy o patronie:

- przygotowanie i ekspozycja gazetek klasowych prezentujących osobę patrona;

Nauczyciele nauczania zintegrowanego,

języka polskiego

oraz historii

styczeń – luty 2010
- utworzenie kącika pamięci poświęconego osobie patrona;

J. Rutkowska,

T. Boryca

czerwiec 2010
- konkurs recytatorski dla klas 0-VI „Poznajemy twórczość Marii Konopnickiej”.

E. Gancarz - koordynator

E. Kiełb, T. Boryca,

Nauczyciele nauczania zintegrowanego

i wychowania przedszkolnego

styczeń 2010

- przygotowanie i prezentacja na korytarzu szkolnym wystawy pt. „Życie i twórczość

Marii Konopnickiej w świetle zdjęć i ilustracji”;

A. Wiertel – Kitlińska - koordynator

J. Rutkowska,

A. Mączka,

E. Kiełb

marzec 2010

- zorganizowanie szkolnego konkursu poświęconego osobie patrona szkoły:

„Co warto wiedzieć o Marii Konopnickiej”

T. Boryca - koordynator
kl. IV-VI

E. Kiełb, M. Grześko,

Rada Rodziców,

J. Chyćko
- koordynator kl. 0-III

nauczyciele nauczania zintegrowanego

i wychowania przedszkolnego

marzec 2010

E. Kiełb,

udział w konkursach związanych z osobą patrona, przygotowywanych przez organizacje zewnętrzne, szkoły, stowarzyszenia;

A. Pajdosz-Tomaszewska
- koordynator

U. Kowalik,

A. Wiertel-Kitlińska

marzec 2010
- turniej sportowy o puchar patrona;

A. Kowalczyk – Szczupak
- koordynator kl. IV-VI,

A. Grądzielewski

B. Zielińska - koordynator kl.0-III

Rada Rodziców,

Samorząd Uczniowski.

maj 2010
- nawiązanie kontaktu z rodziną szkół noszących to samo imię;

Maria Pasternak- koordynator

Marta Gocłowska,

Beata Zielińska,

Marzena Drozd,

M. Stacharska

kwiecień – maj 2010
- zorganizowanie uroczystej akademii poświęconej patronowi szkoły;

T. Boryca - koordynator
kl. IV-VI

A. Wąsak, J. Rutkowska,

E. Ławecka - koordynator
kl. 0-III

maj 2010
- konkurs piosenek do słów Marii Konopnickiej dla klas 0-III

A. Wąsak,

M. Kasprzak

maj 2010
- szkolny konkurs plastyczny dla klas 0-II „Krasnoludki i nie tylko”, dla klas III-VI „Maria Konopnicka – Portret”

A. Wiertel - Kitlińska,

M. Kowalik - Kloc

marzec 2010
- organizacja wycieczek klasowych i szkolnych do miejsc związanych z osobą patrona szkoły: od Żarnowa do Lwowa.

M. Dyś – Grądzielewska - koordynator kl. IV-VI

Marzena Drozd -

koordynator kl. 0-III

Wychowawcy,

Rada Rodziców,

Samorząd Uczniowski.

cały rok
6. Prowadzenie dokumentacji związanej z wy-borem patrona (dokumentowanie pracy szkoły).

Dyrektor,

Wicedyrektor,

M. Krzewińska

cały rok
Wydanie okolicznościowego folderu

A. Kowalska - koordynator,

J. Rutkowska - strona plastyczna,

M. Kowalik-Kloc - kl. 0,

A. Wilkos - kl. I,

J. Kiwacka - kl. II,

M. Drozd - kl. III,

M. Olech, I. Przypis,

A. Kowalczyk - Szczupak

Korekta tekstów:

T. Boryca, E. Kiełb,
M. Grześko,

październik 2010
Wprowadzanie informacji na stronę WWW.

J. Piech - koordynator,

A. Pajdosz – Tomaszewska,

A. Wilkos, A. Prus,

M. Szponar, A. Kowalska

cały rok
7.

Pozyskiwanie fundatorów sztandaru szkoły:

- pomoc od instytucji i firm

M. Krzewińska,

A. Pajdosz – Tomaszewska

cały rok
- loteria fantowa.

A. Mączka, E. Kiełb,
A. Wiertel-Kitlińska,
A. Kowalska,

Rada Rodziców

czerwiec 2010
8.

Pozyskiwanie sponsorów na organizację uroczystości nadania imienia

- pisma do sponsorów

Rada Rodziców,

M. Krzewińska,

W. Tchórz

cały rok
9.

Przygotowanie budynku szkoły:

- malowanie pomieszczeń,

- likwidacja pęknięć na zewnątrz i wewnątrz budynku,

- prace porządkowe.

W. Wąsik - koordynator,

Pracownicy obsługi szkoły,

Rada Rodziców

sierpień 2010
10.

Przygotowanie hymnu szkoły.

Nauka hymnu przez uczniów.

A. Wąsak - koordynator,

wychowawcy klas

maj 2010
11.

Uroczyste nadanie imienia szkole:

- opracowanie szczegółowego scenariusza uroczystości;

Dyrektor,

Wicedyrektor,

T. Boryca, E. Kiełb,

E. Gancarz, W. Tchórz

8 października 2010

czerwiec 2010

- zaprojektowanie, wykonanie i rozniesienie zaproszeń;

J. Rutkowska - koordynator,

  1. Wiertel - Kitlińska,

U. Kowalik,

Roznoszenie zaproszeń:

ks. J. Bielak,

pracownicy obsługi,
W. Wąsik, M. Krzewińska, M. Targosz

wrzesień 2010
- przygotowanie programu uroczystości
w kościele;

A. Wąsak,
ks. A. Jachimek –koordynatorzy

ks. J. Bielak,

Samorząd Uczniowski

wrzesień 2010
- przygotowanie programu uroczystości w szkole (scenariusz programu słowno – muzycznego);

T. Boryca, A. Wasak,

W. Tchórz, E. Gancarz,

B. Piecak

czerwiec 2010
- przygotowanie pocztu sztandarowego; A. Kowalczyk- Szczupak, SU październik 2010

- dekoracja plastyczna w sali gimnastycznej;

- dekoracja szkoły;

M. Kowalik – Kloc,
J. Rutkowska - koordynatorzy

M. Pietrasiak,

ks. A. Jachimek,

K. Michalczyk,

J. Kiwacka,

M. Pasternak,

B. Bartoszewska de Gobbi,

Opiekunowie pracowni.

wrzesień – październik 2010

- układ miejsc dla gości i dzieci w sali gimnastycznej,

- nadzór nad porządkiem i przebiegiem uroczystości;

- przygotowanie miejsca z księgą pamiątkową;

- przygotowanie nagłośnienia

Wicedyrektor - koordynator, Dyrektor,

W. Wąsik

M. Bielecka,

E. Niewiadoma – Skiba,

Rada Rodziców,

P. Donica

październik 2010
- szycie strojów dla chóru

A. Wąsak - koordynator,

Rada Rodziców,

A. Wiertel - Kitlińska,

luty 2010
- przygotowanie wystawy dokumentującej osiągnięcia uczniów i szkoły

M. Olech - koordynator,

E. Ławecka,

M. Kasprzak,

A. Grądzielewski,

M. Bielecka.

wrzesień 2010
- przygotowanie poczęstunku

Rada Rodziców,

Pracownicy stołówki szkolnej,

październik 2010
12. Ufundowanie sztandaru

Pracownicy szkoły,

Rada Rodziców,

Sponsorzy,

maj-lipiec 2010
13. Przygotowanie planu finansowego przedsięwzięcia

Dyrektor,

Wicedyrektor,

Cz. Szczęśniak,

W. Wąsik,

Rada Rodziców

luty 2010
14. Podsumowanie całości prac związanych
z nadaniem imienia szkole.

Dyrektor,

Wicedyrektor,

Przewodniczący zespołów przedmiotowych

czerwiec 2011
15. Podejmowanie dalszych działań popularyzujących, upamiętniających
i promujących patrona szkoły w środowisku szkolnym i lokalnym, podejmowanie działań
w kierunku tworzenia symboli patronackich szkoły i nowelizacja Programu Wychowawczego Szkoły.
Cała społeczność szkolna Plan pracy szkoły w następnych latach.