Strona Główna / KĄCIK KATECHETY / Adwent

Adwent

To czas szczególny, czas w którym człowiek uświadamia sobie wielką miłość Boga. To czas kiedy oczekujemy na najważniejsze zdarzenie w historii człowieka - Boże Narodzenie. Adwent kreuje dwie postacie: pierwsza to Izajasz. Urodził się około roku 770 przed Chrystusem.

Należał do elity narodu żydowskiego, działał przez 40 lat w Jerozolimie, zwany "księciem proroków", według apokryfów miał zginąć śmiercią męczeńską za panowania Manassesa. Właśnie Izajaszowi przypisuje się jedno z najstarszych proroctw mówiących o narodzinach Jezusa " Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel" (Iz 7,14). Te słowa są często czytane podczas Liturgii w czasie Adwentu. I druga postać adwentowa to Jan Chrzciciel. Był On ostatnim Prorokiem Starego Testamentu, żył na przełomie wieków. Głosił także nadejście Chrystusa: "Przygotujcie drogę Panu, dla niego prostujcie ścieżki" (Mt 3,3).

 

Słowo Adwent pochodzi od słowa łacińskiego "adwentus" co oznacza nadejście, przyjście, zbliżanie się. W 380 roku w Saragosie (Hiszpania) była pierwsza wzmianka na temat Adwentu, w dekrecie synodu który tam się odbył. Wiek V i VI naświetla nam dokładnie dane na temat adwentu - trwał on niekiedy 40 dni na wzór Wielkiego Postu, choć w łagodniejszej formie. Obowiązywała jednak abstynencja małżeńska, zakaz wojen, wesel, zabaw hucznych. A dzisiaj Adwent trwa cztery tygodnie. Co tydzień w kościołach zapalamy święcę na wieńcu adwentowym. Świeca ta informuje nas o czasie jaki został do Uroczystości Bożego Narodzenia.

 

Adwent posiada swoją własną, charakterystyczną liturgię. Każdego dnia adwentu (oprócz niedziel) sprawowane są Msze Święte o Najświętszej Maryi Pannie, zwane Mszą Świętą Roratnią. Uczestnicy Rorat przynoszą ze sobą specjalne, zdobione lampiony, będące symbolem nadziei, oraz wcześniej przygotowane podpisane gwiazdki. Rozlosowujemy także figurki Matki Bożej do zabrania do domu na wspólna modlitwę i przyniesienia na kolejne Roraty.

 

W naszej parafii Msza Święta Roratnia jest odprawiana w poniedziałki, środy , piątki i soboty( oprócz niedzieli) o godzinie 6.00 oraz dla dzieci we wtorki i czwartki o godzinie 18.00. Serdecznie zapraszamy!!!

 

Czas Adwentu niech będzie dla nas czasem większej modlitwy, zadumy, czasem w którym uczynimy jakieś postanowienie adwentowe, czasem który przybliży każdego z nas do Chrystusa.

 

Ks.Łukasz