Strona Główna / Edukacja wczesnoszkolna i oddziały przedszkolne / EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 2014/2015

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 do klas I-III uczęszcza 245 uczniów, w tym: 102 w klasach pierwszych, 71 w klasach drugich i 72 w klasach trzecich. Zapewniamy doskonałe warunki nauki. Uczymy nowocześnie, ciekawie i skutecznie. U nas można liczyć na kompetentnych, życzliwych i przyjaznych nauczycieli. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej, która jest czynna od 6.30 do 17.00, biblioteki i stołówki szkolnej. Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się o godzinie 8.00, a kończą najpóźniej o 16.10.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wspierają wszechstronny rozwój uczniów, zarówno tych ze specyficznymi trudnościami jak i uczniów uzdolnionych. Organizują w związku z tym zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia koła ortograficznego, a także pomagają uczniom odrabiać lekcje. Wspólnie z uczniami i rodzicami kontynuują realizację projektu ,,Szkoła promująca zdrowie” i ,,Szkoła współpracy”. Natomiast w tym roku szkolnym nauczyciele wspólnie z uczniami zaczynają realizację programu prozdrowotnego ,,Zdrowo jem, więcej wiem” realizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska, który ma na celu zmianę nawyków żywieniowych, zmianę stylu życia, uświadamianie jak ważne jest zdrowe odżywianie oraz aktywność sportowa w dzisiejszych czasach. Także od tego roku uczniowie klas trzecich wyjeżdżają jeden raz w tygodniu na kryty basen przy ul. Łabędziej w ramach realizacji projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki ,,Umiem pływać”.

więcej »

KADRA PEDAGOGICZNA KLAS MŁODSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

DYREKCJA

mgr Małgorzata Stacharska - dyrektor

mgr Wiesława Tchórz – wicedyrektor

mgr Mariola Szponar – wicedyrektor

więcej »

,,Bezpieczne wakacje” - spotkanie z policjantem

Dnia 11 czerwca 2015 roku dla uczniów klas 1-3 odbyło się w naszej szkole spotkanie z funkcjonariuszkami policji pt. ,,Bezpieczne wakacje”. Zajęcia prowadziły: aspirant p. Irmina Łakota i podkomisarz p. Monika Sowa z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Celem tego spotkania było podniesienie bezpieczeństwa dzieci w czasie spędzania wolnego czasu, a także uświadomienie zagrożeń związanych z wypoczynkiem.

więcej »

Wycieczka jednodniowa do Bałtowa

Dnia 9 czerwca 2015 roku klasy drugie i klasa 3b wybrały się na wycieczkę jednodniową do Jura Parku w Bałtowie. Program obejmował: warsztaty paleontologiczne, plac zabaw, Kino Emocji 5D, przejażdżkę schoolbusem po Zwierzyńcu Górnym, spacer po Zwierzyńcu Dolnym oraz po parku z dinozaurami, zwiedzanie Galerii ,,Stary Młyn” i wizytę w Prehistorycznym Oceanarium.

więcej »

Wybory do Samorządu Uczniowskiego klas 1-3 na następny rok szkolny

9 czerwca w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego klas 1-3 na następny rok szkolny. Kandydowało 24 uczniów z klas drugich i trzecich, w tym 11 z klas pierwszych i 13 z klas drugich. Wybory przygotowała p. Monika Stachowicz – opiekun SU kl. 1-3. A wyniki przedstawiają się następująco:

więcej »

Mini Karta Rowerowa dla klas trzecich

Dnia 30 maja 2015 r. podczas XIII festynu środowiskowego „Rodzina Felina” odbył się drugi etap konkursu na ,,Mini Kartę Rowerową” dla klas trzecich. W naszej szkole realizowany jest program wychowania komunikacyjnego dla klas 1-3. Ma on na celu przygotowanie wszystkich uczniów klas I – III do aktywnego i świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym, a także do zdobycia w klasach starszych karty rowerowej.

więcej »

Podsumowanie realizacji programu edukacyjnego ,,Moje dziecko idzie do szkoły”

W roku szkolnym 2014/2015 klasy pierwsze realizowały Program Edukacyjny pt. „MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY”. To program edukacyjny mający na celu zwrócenie uwagi rodziców na potrzeby dziecka wynikające z rozpoczęcia nauki w szkole. Program skierowany jest do wszystkich rodziców, opiekunów i uczniów klas „0” przedszkoli i szkół podstawowych. Partnerami programu jest: Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej – Oddział Terenowy w Poznaniu i Firma Hochland Polska sp. z o.o.

więcej »

Dzień Dziecka w klasach młodszych

Dnia 1 czerwca bieżącego roku uczniowie klas młodszych czuli się wyjątkowo. Nie zapomnieli o nich rodzice, wychowawcy i dyrekcja szkoły. Rodzice ufundowali upominki, a wychowawcy klas i dyrekcja w pełnym składzie osobiście składali życzenia z okazji tak wspaniałego i radosnego dla naszych uczniów święta. Nawet na stołówce szkolnej nie zapomniano o dzieciach i wręczono im słodkości.

więcej »

Sprawdzian Trzecioklasisty OBUT 2015

Dnia 19 maja 2015 roku uczniowie klas trzecich naszej szkoły pisali Sprawdzian Trzecioklasisty OBUT 2015. Było to ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów, które przebiegało w dwóch częściach: języka polskiego i matematyki. Podstawowym celem badania było uzyskanie dodatkowych, rzetelnych informacji na temat poziomu wiadomości i umiejętności uczniów kończących klasę trzecią– czyli po zakończeniu nauki na I etapie edukacyjnym, a przed rozpoczęciem nauki na II etapie.

więcej »

Podsumowanie akcji ,,Hura makulatura - 2015”

W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji ,,Hura makulatura”. Akcja propagowała właściwe postawy proekologiczne wśród uczniów naszej szkoły i angażowała ich we wspólne przedsięwzięcie związane z selektywną zbiórką odpadów. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno klas starszych jak i młodszych.

więcej »