Strona Główna / EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 2016/2017 / KLASA 3D, 3C NA POKAZACH Z FIZYKI

KLASA 3D, 3C NA POKAZACH Z FIZYKI

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Pracownicy Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej: Pan Przewodniczący Lubelskiego Oddziału PTF prof. dr hab. Jerzy Żuk oraz Pani dr Bożena Zgardzińska i Pan dr Zbigniew Surowiec zaprosili dzieci z naszej szkoły na kolejną edycję pokazów fizycznych „Młodzi odkrywcy” zatytułowanych „Energia”.

7 czerwca na pokazy udały się klasy 3c i 3d pod opieką wychowawców – p. Urszuli Kowalik i p. Beaty Piecak. Uczniowie uczestniczyli w wielu ciekawych demonstracjach angażujących w odkrywanie otaczającego świata i pobudzających ich wyobraźnię. Pokazy dostarczyły dzieciom wielu niezapomnianych wrażeń i emocji.Klasy 3d i 3c wzięły również udział w lekcji bibliotecznej w Bibliotece Głównej UMCS. Podziwiały starodruki oraz ogromną ilość książek i czasopism. Wysłuchały ciekawych opowieści.Dziękujemy serdecznie Pracownikom Uniwersytetu za rozwijanie zainteresowań naukowych i czytelniczych naszych uczniów. Mamy nadzieję, że dzięki temu wyrosną z nich przyszli studenci Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej.

 

/Beata Piecak, Urszula Kowalik/