Aktualności

ŚLADAMI MISTRZA JANA

17 października 2014 r. uczniowie klas szóstych uczestniczyli w wycieczce do Czarnolasu i Zwolenia. Główne cele wyjazdu to: przybliżenie biografii i twórczości Jana Kochanowskiego; rozbudzenie zainteresowania literaturą ojczystą; wzbudzanie szacunku dla elementów dziedzictwa kulturowego; formowanie tożsamości społecznej i narodowej.

więcej »

11 listopada

7 listopada 2014 r. uczniowie klasy 6 „b” pod kierunkiem p. Małgorzaty Grześko zaprezentowali społeczności szkolnej klas starszych montaż słowno-muzyczny upamiętniający 96 rocznicę odzyskania niepodległości przez państwo polskie. Wspaniałą oprawę muzyczną zapewnił chór szkolny prowadzony przez p. Annę Wąsak.

Młodzi widzowie z należnym szacunkiem uczestniczyli w uroczystości. Wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne, wsłuchiwali się w opowieści narratorów i wzruszające fragmenty poezji.

Jestem dumna, że uczestniczę w wychowaniu patriotycznym młodego pokolenia Polaków.

więcej »

OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ W NASZEJ SZKOLE PRZEBIEGAĆ BĘDĄ WEDŁUG PONIŻSZEGO PLANU:

13 PAŹDZIERNIKA 2014 r. (PONIEDZIAŁEK)

Godzina 10:45 - Uroczysty apel dla klas IV - VI

Godzina 11:35 - Uroczysty apel dla klas I - III

W tym dniu uczniów obowiązuje strój świąteczny.

Godzina 12:20 - Spotkanie Dyrekcji szkoły z Pracownikami (biblioteka szkolna)

14 PAŹDZIERNIKA 2014 r. (WTOREK)

Klasy IV - VI godz. 8:00 - 11:00;

Klasy I - III godz. 11:15 - 14:15;

Oddziały przedszkolne pracują w godzinach 6:30 - 17:00;

Świetlica szkolna zaprasza 6:30 - 17:00;

Obiady klasy I - III godz. 12:20 - 13:00

Obiady klasy IV - VI godz. 13:25

więcej »

"

Nowa wersja szkolnej witryny to nie tylko gra barw, tekstu i grafiki.

Żywimy nadzieję na to, że będzie ona również wirtualnym przedłużeniem Waszej szkolnej przygody.

Wyrazem emocji, rozterek i młodzieńczej fantazji.

"

 

godlo1
ul. Wł. Jagiełły 11
20-281 Lublin
email poczta@sp52.lublin.eu
tel 081 7468177
fax 081 7468177
szkolabezprzemocy

 

O szkole

Bezpieczna szkoła

W trosce o podnoszenie poczucia bezpieczeństwa w naszej szkole wciąż kontynuujemy ścisłą współpracę z Komendą Miejską Policji w Lublinie. W ramach tej współpracy p. Jolanta Wąsowska oraz podkomisarz p. Monika Sowa przeprowadziły godziny wychowawczych na temat :,,Razem przeciwko przemocy i agresji.”

więcej »

Rada rodziców

DANE KONTAKTOWE

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 52 w Lublinie

20-281 Lublin, ul. Władysława Jagiełły 11

Bank PEKAO S.A. 46 1240 1503 1111 0010 0646 2751

INFORMACJE RADY RODZICÓW

Przedstawiciele Rady Rodziców uczestniczyli w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły", którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły. W wyniku przeprowadzonych wyborów Pani Aleksandra Jasina i Pan Wojciech Koziełło zostali wybrani na reprezentantów Rady Rodziców do udziału w projekcie „Szkoła Współpracy”.