Aktualności

Rycerze odwiedzili naszą szkołę

2 grudnia b.r. przebywali w naszej placówce rekonstruktorzy z Grupy Artystycznej Zarys Dziejów. Jej członkowie zaprezentowali uczniom żywą lekcję historii, poświęconą średniowiecznej kulturze rycerskiej. Zarówno uczniowie oddziałów przedszkolnych, jak i uczniowie klas I-VI podziwiali słynnego Zawiszę Czarnego z Garbowa, Mikołaja Powałę z Taczewa i towarzyszącą im piękną damę. Oklaskom nie było końca. Jeszcze raz dziękujemy naszym gościom.

więcej »

„O Grygowej z Tetmajerem wśród Łabędzi na akacji”

W ramach podsumowania powyższego projektu w dniu 10.12.2014 r. (środa) od godziny 9.50 gościliśmy uczniów SP nr 31 i LO nr VIII, którzy zaprezentowali dwie inscenizacje historyczne.

więcej »

Działania SKCaritas

SKCaritas SP 52 aktywnie włączyło się w 15 Akcję Polacy-Rodakom na wschodzie, której patronuje senator Stanisław Gogacz.

więcej »

"

Nowa wersja szkolnej witryny to nie tylko gra barw, tekstu i grafiki.

Żywimy nadzieję na to, że będzie ona również wirtualnym przedłużeniem Waszej szkolnej przygody.

Wyrazem emocji, rozterek i młodzieńczej fantazji.

"

 

godlo1
ul. Wł. Jagiełły 11
20-281 Lublin
email poczta@sp52.lublin.eu
tel 081 7468177
fax 081 7468177
szkolabezprzemocy

 

O szkole

Bezpieczna szkoła

W trosce o podnoszenie poczucia bezpieczeństwa w naszej szkole wciąż kontynuujemy ścisłą współpracę z Komendą Miejską Policji w Lublinie. W ramach tej współpracy p. Jolanta Wąsowska oraz podkomisarz p. Monika Sowa przeprowadziły godziny wychowawczych na temat :,,Razem przeciwko przemocy i agresji.”

więcej »

Rada rodziców

DANE KONTAKTOWE

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 52 w Lublinie

20-281 Lublin, ul. Władysława Jagiełły 11

Bank PEKAO S.A. 46 1240 1503 1111 0010 0646 2751

INFORMACJE RADY RODZICÓW

Przedstawiciele Rady Rodziców uczestniczyli w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły", którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły. W wyniku przeprowadzonych wyborów Pani Aleksandra Jasina i Pan Wojciech Koziełło zostali wybrani na reprezentantów Rady Rodziców do udziału w projekcie „Szkoła Współpracy”.